ფინკა ბანკი საქართველო

<p>ფინკას, როგორც საფინანსო ინსტიტუტს, საქართველოში საქმიანობის 18 წლიანი ისტორია აქვს და საფინანსო მომსახურებას უწევს ბიზნესის მქონე პირებს ქვეყნის თითქმის ყველა რეგიონში.&nbsp;წარმოადგენს რა მიკროსაფინანსო ჰოლდინგის &quot;FINCA Microfinance Holdings&quot; (FMH) გლობალური ქსელის ნაწილს, &quot;ფინკა ბანკს&quot; ძლიერი საერთაშორისო ფინანსური პარტნიორები ჰყავს როგორიცაა: FINCA International (USA), საერთაშორისო ფინანსური კორპორაცია (IFC, World Bank Group) (USA), KFW Bankengruppe - გერმანიის განვითარების ბანკი, FMO- ნიდერლანდების გაერთიანებული ბანკი, responsAbility Social Investments AG, და Triple Jump.</p> <p>სს &quot;ფინკა ბანკი საქართველო&quot;, ქვეყნის საბანკო სექტორის ახალი წევრია და მას მიკროდაფინანსების სფეროში ერთ-ერთი წამყვანი პოზიცია უჭირავს.</p> <p>დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ:&nbsp;<a href="http://www.finca.ge/" target="_blank">http://www.finca.ge</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://www.finca.org/" target="_blank">http://www.finca.org</a></p> <p>&nbsp;</p>

ცენტრალიზებული საკრედიტო ოპერაციების სპეციალისტი ფინკა ბანკი საქართველო 23 თებ - 04 მარ
თბილისი
ფინანსური რისკების ანალიტიკოსი ფინკა ბანკი საქართველო 16 თებ - 03 მარ
თბილისი