საქართველოს ეროვნული ბანკი

ელ. ფოსტა: nino.beruashvili@nbg.gov.ge
ბიზნეს ანალიტიკოსი საქართველოს ეროვნული ბანკი 14 თებ - 28 თებ
თბილისი
საკრედიტო რისკების განყოფილების უფროსი საქართველოს ეროვნული ბანკი 09 თებ - დღეს
თბილისი