საქართველოს ეროვნული ბანკი

მომსახურების განყოფილების უფროსი საქართველოს ეროვნული ბანკი 19 თებ - 28 თებ
თბილისი
ბიზნეს ანალიტიკოსი საქართველოს ეროვნული ბანკი 14 თებ - 28 თებ
თბილისი